برای دسترسی به لیست کل منابع دیداری و شنیداری و لیست CDها وDVDهای مربوط به کتابهای فارسی، کتابهای لاتین، منابع دیداری و شنیداری غیر کتاب  اینجا را کلیک کنید.
جهت دریافت منابع مورد نظر شماره راهنما را یادداشت نموده و به کتابدار مراجعه نمایید. دسترسی به منابع دیداری و شنیداری از طریق سیستم شماره 5 (سیستم دیداری و شنیداری) در کتابخانه امکان پذیر است راهنمای استفاده از منابع دیداری و شنیداری اینجا کلیک کنید.
تصاویر آرشیو دیداری و شنیداری بخش یک  اینجا کلبک کنید.
تصاویر آرشیو دیداری و شنیداری بخش دو اینجا کلیک کنید.
تصاویر آرشیو دیداری و شنیداری بخش سه اینجا کلیک کنید.
تصاویر آرشیو دیداری و شنیداری بخش چهارم اینجا کلیک کنید.