• کارکنان کتابخانه
   
  نام و نام خانوادگي مهدیه آکوچکیان داخلي اداري 179
  سمت رئیس كتابخانه پست الكترونيك kishlib@ut.ac.ir
  ميزان تحصيلات دکتری  
  توضيحات  
   

   
  نام و نام خانوادگي وجيهه سعيد داخلي اداري 132
  سمت کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پست الكترونيك saeed64@ut.ac.ir
  ميزان تحصيلات كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی  
  توضيحات  
   

   
  نام و نام خانوادگي نجمه ناظري داخلي اداري 133
  سمت كارشناس علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه پست الكترونيك nazerilib@ut.ac.ir
  ميزان تحصيلات كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی  
  توضيحات  
   

   
   
  نام و نام خانوادگي طیبه زینلی  داخلي اداري 132
  سمت کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پست الكترونيك t.zeynali@ut.ac.ir
  ميزان تحصيلات كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی  
  توضيحات  
   

as
بازديد امروز : 23 نفر
بازديد ديروز : 69 نفر
بازديد اين هفته : 586 نفر
بازديد اين ماه : 1540 نفر
بازديد كل : 166974 نفر