• معرفی کتابخانه
    در دنياي امروز رسالت كتابخانه‌هاي دانشگاهي تأمين منابع، گسترش و ارتقاء امكانات جهت دستيابي آسان اساتيد، دانشجويان و ديگر اعضاء به اسناد و منابع علمي مورد نياز فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، و نيز كمك به پيشبرد برنامه‌هاي اجرايي و توسعه دانشگاه، از طريق ايجاد ساختار مناسب و پويا براي كتابخانه به عنوان كانون دسترسي و تبادل اطلاعات، با رويكرد به توسعه آموزشي و پيشرفت علمي مي باشند. لذا اين مهم از ابتداي راه‌اندازي پرديس بين‌المللي كيش دانشگاه تهران مورد توجه ويژه قرار گرفته و كار تجهيز و راه‌اندازي كتابخانه پرديس از بهمن ماه سال 1386 آغاز گرديده است. كتابخانه پرديس بين‌المللي كيش دانشگاه تهران در فضايي بالغ بر 470 متر مربع در طبقه همكف ساختمان دانشگاه قرار گرفته است. اين كتابخانه كه فعاليت خود را با 1500 عنوان كتاب و با مجموع 3200 نسخه كتاب فارسي و لاتين، 20 عنوان نشريه و 49 عنوان پايان‌نامه آغاز كرده، در حال حاضر به كتابخانه‌اي تبديل شده كه روزانه جوابگوي صدها مراجعه كننده بوده و فضاي مناسب و شايسته‌اي را جهت اساتيد و دانشجويان و كاركنان فراهم آورده است.
as
بازديد امروز : 110 نفر
بازديد ديروز : 117 نفر
بازديد اين هفته : 227 نفر
بازديد اين ماه : 2254 نفر
بازديد كل : 264039 نفر